Campagnepagina ‘Ik zet de toon’

Spreek mensen aan
als ze te ver gaan.

voor een veilige en
inclusieve muzieksector.

Ik zet de toon: een campagne voor een veilige en inclusieve muzieksector.

Een initiatief van

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag dat de integriteit van een persoon schaadt of dat leidt tot een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie.

Grensoverschrijdend gedrag komt in verschillendevormen voor:

  • Emotioneel grensoverschrijdend gedrag: denk daarbij aan verbale agressie, pesten, negeren of uitsluiten, vernederen, beledigen, leugens verspreiden, discriminatie.

  • Fysieke agressie: zoals mishandeling en fysiek geweld.

  • Verbaal/online seksueel grensoverschrijdend gedrag: bijvoorbeeld ongewenste seksueel getinte berichten of opmerkingen, opdringerig gedrag of aanstaren.

  • Fysiek seksueel grensoverschrijdend gedrag: tegen de wil in zoenen of aanraken, aanranding, verkrachting.

  • Discriminatie: het anders behandelen, achterstellen of uitsluiten van mensen op basis van persoonlijke kenmerken zoals nationaliteit, huidskleur, etniciteit, gender, leeftijd, seksuele geaardheid of godsdienst.

Om dit tegen te gaan heeft Taskforce GO! een gedragscode opgesteld speciaal voor de muzieksector en bestaat het meldpunt Mores.online voor muziekprofessionals.

Met de campagne ‘Ik zet de toon’ wil Taskforce GO! grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar maken, bewustwording over het probleem vergroten en muziekprofessionals aanspreken op hun verantwoordelijkheid om een veilige werkomgeving te waarborgen.

Movisie heeft in opdracht van Taskforce GO! onderzoek gedaan naar grensoverschrijdend gedrag in de muzieksector. Hier deden bijna 1.000 muziekprofessionals aan mee. Uit het onderzoek blijkt dat:

  • de helft van de respondenten een vorm van intimiderend of emotioneel grensoverschrijdend gedrag heeft ervaren tijdens hun werk.
  • één op de drie respondenten zelf te maken heeft gehad met verbaal/online seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  • één op de vijf respondenten slachtoffer is geweest van fysiek seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  • ongeveer één op de tien respondenten fysieke agressie heeft meegemaakt.

Lees hier het onderzoek ‘Grensoverschrijdend gedrag in de muziekindustrie in beeld’ van Movisie.

Er is in de muziekindustrie geen ruimte voor grensoverschrijdend gedrag.

Daar moeten we samen voor zorgen. Hoe doe je dat? Door je uit te spreken tegen grensoverschrijdend gedrag, zodat we een veilige en inclusieve sector creëren waarin iedereen zich thuis voelt.

Uit het onderzoek van Movisie over grensoverschrijdend gedrag in de muzieksector blijkt dat het ervaren van grensoverschrijdend gedrag in veel gevallen negatieve gevolgen heeft voor het slachtoffer. Naast verschillende psychische en/of lichamelijke gevolgen heeft grensoverschrijdend gedrag voor een deel van de respondenten ook concrete gevolgen gehad voor hun carrière; ze hebben ontslag genomen of gekregen, hun contract werd niet verlengd of ze kregen geen of slechte referenties.

Ongewenst gedrag in de muziekindustrie wordt niet altijd gemeld, vaak uit angst voor de consequenties voor het slachtoffer. Een melding doen is juist wel belangrijk, het helpt om het probleem aan te pakken en te voorkomen dat anderen ook slachtoffer worden.

Spreek je uit als je iets vervelends ervaart of ziet gebeuren bij een ander. Steun het slachtoffer of bel Mores.online voor advies of contact met een vertrouwenspersoon. Als werkgever of opdrachtgever kun je actie ondernemen om een veilige werkomgeving te creëren. Zo zetten we samen de toon en maken we ook van de muzieksector een veilige plek voor iedereen.

Zet de toon,
kom in actie.

Grensoverschrijdend gedrag gebeurt overal. Helaas ook in de muzieksector. Heb jij iets vervelends meegemaakt, zie of hoor je iets in je (werk)omgeving of wil je grensoverschrijdend gedrag binnen jouw organisatie tegen gaan? Met een toolkit voor elke situatie helpt Taskforce GO! je hier graag bij.

Voor individuen

Lees hier wat je kan doen als jou
iets vervelends is overkomen.

Voor organisaties 

Lees hier hoe je in jouw organisatie voor een veilige en inclusieve werkomgeving kan zorgen.

Voor omstanders

Lees hier wat je kan doen als je grensoverschrijdend gedrag ziet in jouw omgeving of hoort dat er grensoverschrijdend gedrag plaats vind.

Hoe zet jij de toon?
Download
de toolkit hier.

“Machtsverhoudingen zijn er, de enige manier om daarmee om te gaan is dat mijn generatie zich daarvan bewust wordt. Je moet je bewustzijn van je eigen positie en dingen bespreekbaar maken. Zo kunnen we een fatsoenlijke industrie worden waar dingen met elkaar worden besproken. Wat nu gebeurt is het systematisch verzwijgen.”

— Marcel Albers Directeur Dutch Music Export

“Juist in het aanspreken van anderen op gedrag staat verbinding voorop. Het is geen strijd, en het is bij lange na niet altijd slecht bedoeld. Nuance is dan ook belangrijk. We moeten elkaar leren begrijpen en oog krijgen voor elkaars behoeftes. Dus ook daar maak ik me hard voor.”

— The Jordan

“Ik wil actief het verschil maken door zorgvuldig line-ups en programma’s te boeken die in balans zijn. Ik vind dat we daar als sector strenger naar mogen kijken. Het podium geven aan -en programma maken voor gemarginali-seerde groepen is en blijft super belangrijk.”

— Liza van den Brink DJ en Nachtprogrammeur Tivoli Vredenburg

Waarom voert Taskforce GO! deze campagne?

Zet ook de toon en download de toolkit nu.

Onderzoek onder bijna 1.000 muziekprofessionals door Movisie wijst uit dat meer dan 50% van hen te maken heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag tijdens hun werk, in de vorm van discriminatie, agressie of seksueel misbruik. Dit heeft gevolgen voor de slachtoffers, maar ook voor de muzieksector als geheel. Het leidt tot uitval van talent en zorgt voor een slecht imago.

Met de campagne ‘Ik zet de toon’ wil Taskforce GO! grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar maken, bewustwording over het probleem vergroten en muziekprofessionals aanspreken op hun verantwoordelijkheid om een veilige werkomgeving te waarborgen.

Taskforce GO! is een samenwerkingsverband van 14 organisaties werkzaam in de Nederlandse muzieksector: BumaStemra, Sena, MMF, STOMP, BAM! Popauteurs, NMUV, NVPI, Ntb/Kunstenbond, Kunstenbond, VNPF, Warner Music en VCTN. Taskforce GO! is opgericht naar aanleiding van de verhalen rondom grensoverschrijdend gedrag waar de Nederlandse muzieksector mee geconfronteerd werd met de incidenten rond The Voice of Holland als versterkende factor. Het doel van de Taskforce is een veilige, inclusieve en diverse muzieksector. Daaraan wordt gewerkt door middel van een meldpunt, gedragscode, het zijn van een vraagbaak en een campagne.

De rol van de omstanders is van groot belang voor slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag. Zij kunnen de pleger zowel direct als indirect aanspreken, het slachtoffer ondersteunen en bijdragen aan de norm dat grensoverschrijdend gedrag geen plaats kent in de muzieksector. Deze campagne helpt de omstander om juist te handelen en zich uit te spreken. Het zetten van de toon kan zowel direct op het moment zelf gebeuren, maar ook indirect, bijvoorbeeld wanneer iemand na een incident naar je toe komt en erover vertelt.

Taskforce GO! deelt verschillende gidsen om de toon te zetten: voor slachtoffers, omstanders én leidinggevenden en organisatoren.