Ga terug naar de homepage

De Gedragscode

Binnen de muzieksector hanteren we omgangsvormen die bijdragen aan een veilig en inclusief werkklimaat. Deze zes regels vormen de gedragscode om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. Het is een hulpmiddel om samen te werken aan een toekomstbestendige, veilige en inclusieve muzieksector.
1. Gelijke behandeling.

Ik behandel eenieder als gelijk, ongeacht sekse, genderexpressie, huidskleur, leeftijd, sociale, regionale of culturele achtergrond, opleidingsniveau, bodytype, validiteit of ander persoonskenmerk.

Ik streef ernaar een bijdrage te leveren aan een werkomgeving waarin eenieder zich veilig en gewaardeerd voelt en waarin eenieders kwaliteiten en talenten optimaal benut kunnen worden.

Ik maak me niet schuldig aan welke vorm van fysieke en/of verbale intimidatie dan ook, met inbegrip van ongewenst of onuitgenodigd gedrag van seksuele of discriminerende aard, waardoor iemand zich beledigd, vernederd of geïntimideerd voelt.

Ik ben me ervan bewust dat diversiteit en inclusie behoren tot de kernwaarden van onze sector.

Ik realiseer me dat ik moet en kan bijdragen aan een open en transparant werkklimaat en doe mijn best om een bondgenoot te zijn voor eenieder die kampt met gevoelens van onveiligheid.

Als ik merk dat een collega, relatie of toeschouwer slachtoffer is van grensoverschrijdend gedrag, dan zal ik dit niet onbesproken laten.

De gedragscode ‘Een Veilige Muzieksector Maken We Samen’ is opgesteld door Taskforce GO!, een brede vertegenwoordiging van organisaties en professionals uit de muzieksector, met een gemeenschappelijk doel: het creëren van een veilige (werk)omgeving. Zo gaan we grensoverschrijdend gedrag tegen. De gedragscode is voor iedereen die in de sector werkzaam is, voor muziekconsumenten en andere stakeholders.

Verspreid deze op kantoor, in de studio of op andere plekken waar de gedragscode kan helpen.