Ga terug naar de homepage

Wat kan jij doen als jou iets vervelends is overkomen?

Heb je te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag binnen jouw werkomgeving in de muzieksector? Of twijfel je hierover? Weet dat je niet de enige bent én dat je stappen kunt ondernemen. We helpen je hier graag bij.
Belangrijk om te onthouden!
 1. Praten helpt, hoe moeilijk het ook is.

  Grensoverschrijdend gedrag heeft vaak te maken met machtsverschillen. Dat maakt praten ook zo lastig: degene die jouw grenzen over gaat, is meestal iemand naar wie je opkijkt, die bepalend kan zijn voor je carrière of die belangrijk is in de organisatie waarin je werkt.

  Zoek steun bij iemand die je vertrouwt: in je eigen omgeving, een collega, een vertrouwenspersoon of een professionele hulpverlener. Wat je mee hebt gemaakt is heftig. Het is belangrijk dat je niet alleen door dit proces hoeft. Zet de toon en doorbreek de stilte.

 2. Het is niet raar als je twijfelt.

  Of iets grensoverschrijdend is, is niet altijd voor iedereen duidelijk. Het heeft te maken met jouw eigen grenzen, de gedragscode van de muzieksector, de grenzen die de organisatie stelt en de grenzen die worden gesteld in het Nederlandse strafrecht.

  Twijfel je of het gedrag wel echt grensoverschrijdend was? Praat erover met iemand uit je omgeving. Is dit niet mogelijk? Neem contact op met een vertrouwenspersoon van Mores.online voor een luisterend oor en advies.

  Met name als het gaat over seksueel gedrag vindt bijna iedereen het lastig om precies te weten wat echt grensoverschrijdend is en hoe je daar passend op reageert. Bekijk de webapp ‘Grenzen op het werk’ van Movisie als hulpmiddel voor het herkennen en bespreken van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer.

 3. Jij bent niet verantwoordelijk voor wat er is gebeurd.

  Je bent er nooit verantwoordelijk voor dat iemand over jouw grenzen heen gaat. Degene die over jouw grenzen heen gaat, is verantwoordelijk. Daarnaast is je werkgever of opdrachtgever verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving.

  Als er toch iets gebeurt, of het nu gaat om licht of ernstig grensoverschrijdend gedrag, moeten zij daartegen optreden. In ernstige gevallen is het goed als je organisatie meteen handelt en tijdelijke maatregelen neemt. Wanneer er een vermoeden is van een strafbaar feit, kan jij of je werkgever/opdrachtgever aangifte doen. Het is ook altijd mogelijk om bij de politie of via Mores.online eerst een informatief gesprek te hebben.

Als jou iets vervelends is overkomen, kun je ervoor kiezen om hierover een gesprek binnen je organisatie aan te gaan. Hiervoor zoek je contact met HR, een vertrouwenspersoon, bedrijfsmaatschappelijk werk, de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT), de bedrijfsarts, jouw direct leidinggevende, opdrachtgever of een andere leidinggevende.

Tips voor dit gesprek

 • Bereid het gesprek goed voor. Bedenk (eventueel met iemand die je vertrouwt) van tevoren wat je wilt zeggen. Je kunt ook vragen of deze persoon (of personen) aanwezig wil zijn bij het gesprek. 

 • Kies het juiste moment en de juiste plaats. Zorg dat anderen je niet kunnen storen. En kies een plek waar iedereen zich veilig voelt.

 • Praat in de ik-vorm. Vertel welk gedrag je vervelend vindt en wat dit met jou doet. Let op dat je het hierbij hebt over het gedrag en niet over de persoon die dat gedrag uitvoert. Dus wel: “ik vind dat gedrag vervelend”, “ik voel me” en ‘jij doet X’ en niet: ‘jij bent X’. 

 • Luister naar de ander. Geef je collega de kans om te reageren op je uitspraken en probeer diens perspectief te begrijpen. Maar bewaak je eigen grenzen: je hoeft je niet te verdedigen dat je dit zo voelt.

Als je er via een gesprek in de organisatie niet uitkomt, kun je een officiële melding doen. Laat je hierbij ondersteunen door een vertrouwenspersoon. Of, als dat niet goed voelt, vraag iemand van een vakbond, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging om met je mee te denken over een goede aanpak. Er zijn namelijk verschillende opties:

Mores.online

Kom je er niet uit? Dan kan je altijd contact opnemen met Mores.online. Dit is een onafhankelijk meldpunt speciaal voor onze sector. Ze fungeren als vangnet voor muziekprofessionals die met ongewenste omgangsvormen te maken hebben (gehad) en als adviespunt over sociale veiligheid voor organisaties of omstanders.

Toolkit

Toolkit Zet zelf de toon! Download de toolkit. Hier vind je allerlei materialen zoals posters, flyers, de gedragscode en sociale media uitingen met de gedragscode en het campagne statement. Hang de posters backstage op, leg flyers neer in de studio en verspreid de gedragscode in de kleedkamers. Zo verspreiden we de boodschap in de gehele muzieksector en werken we samen aan een veilige en inclusieve werkomgeving.